ภาพข่าวกิจกรรม

ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร

ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
เมื่อวันจันทร์ที่  3  พฤษภาคม  2564  เวลา  13.30  น.
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบอำนาจ
ให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  

โดยนายประภาส  หมีดเส็น  ปลัดอำเภอ  (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) 
รักษาราชการแทนนายอำเภบาเจาะ  
กล่าวเปิดประชุม 
และกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นไทร ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร 
ครั้งแรก  
เพื่อเลือก ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นไทร 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นไทร  และเลขานุการสภา

ซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลต้นไทร  คือ  นายคาเร็ม  แมเยาะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นไทร  คือ  นายมาหามะตาเยะ  โตะละ 
และเลขานุการสภา  คือ  นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง

    

หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวสมัครสอบทั่วไทย

 

ผู้บริหารนายอาทิตย์  เบญจมาพร
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร
 085-253-4567

ช่องการรับฟังความคิดเห็น

One Stop Sevice :OSS

ลิงค์น่าสนใจ

Login Form

สถานที่ท่องเที่ยว


บริการ E-service

DEDE

ช่องทางการตอบ (EIT)


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สถิติผู้เข้าชม

394764
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
205
159
922
393193
2406
30640
394764

Your IP: 3.234.244.181
2024-04-20 10:13