กิจกรรม Kick off รณรงค์ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก ทำให้ตลาดสดเกิดความสะอาด ประจำปี 2566                                                 

                                                

                                                  

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นไทร ภายใต้การนำของนายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลต้นไทร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก ทำให้ตลาดสดเกิดความสะอาด โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้