วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 นายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทรได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นไทร  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ และการรักษาสุขภาพ ในช่วงเดือน รอมฎอน เดือนอันประเสริฐของชาวมุสลิม