วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร เป็นประธานในการเปิดพิธีโครงการในครั้งนี้ (จัดโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)