กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นไทร โดยนายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

มอบหมาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทต.ต้นไทร ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565 บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของทต.ต้นไทร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี 21 ตุลาคม 2565 เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ