ลงพืนที่เยี่ยมเยียนผู้ที่ได้สัมผัสโรคโควิค-19 ที่กักตัวที่บ้าน HQ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลต้นไทร คณะบริหาร และสมาชิกสภาฯ นาย บักรี สาลี ได้ลงพืนที่เยี่ยมเยียนผู้ที่ได้สัมผัส

โรคโควิค-19 ที่กักตัวที่บ้าน HQ และได้มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ที่กักตัว