ดำเนินการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เชิงรุกให้แก่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลต้นไทร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้ดำเนินการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เชิงรุกให้แก่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลต้นไทร