เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ มารับวัคซีนโควิด-19 

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ต.ปะลุกาสาเมาะ มารับวัคซีนโควิด-19

เข็ม1 และเข็ม2 ณ มัสยิดเฉลิมในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564