วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สวนไทรสุขชีวา