นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจโควิดบาตู


วันที่ 28 เมษายน 2564
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ที่ด่านตรวจโควิดบาตู  และได้ไปให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่กักกัน สวนไทรสุขชีวาซึ่งวันนี้ผู้สัมผัสได้อยู่ศูนย์กักกันครบ 14 วัน
ผลการตรวจเป็นลบ  จึงส่งผู้กักกันทั้ง 7 คน กลับบ้าน