กิจกรรมจิตอาสา

 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2563
ณ บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร