โครงสร้างกองการศึกษา ซารีนา  อิสหัส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
065-358-8577

                                                                                                                         
                                                   ว่าง                                                                                                        ว่าง
                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                                                 หัวหน้าฝ่ายศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา                                           
                                                อิลมี  มู่เก็ม
                                            นักวิชาการศึกษา
                                           086-295-9195