ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563