เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลได้ลงพื้นที่ ณ จุดตรวจหน้าโรงเรียนบาตู มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และได้ทำการตรวจวัดไข้ประชาชนที่จะเข้าสู่อำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาสและได้มอบหน้ากากผ้าให้กับประชาชน