กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร