เมื่อวันพุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดทำโครการประชุมประชาคมเมือง ประจำปี 2559