อปพร.ดีเด่น พิมพ์
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:51 น.

 
เทศบาลตำบลต้นไทร ได้รับรางวัล ศูนย์ ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ 
และของแสดงความยินดีกับ นายซอบรี  กือจิ  ได้รับรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:06 น.