333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา
ฮิต: 109

เทศบาลตำบลต้นไทรได้ปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลางและได้รับโล่ประกาศการปรับขนาดจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔