ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวาน57
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้253
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว394
mod_vvisit_counterเดือนนี้947
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2043
mod_vvisit_counterทั้งหมด158576

กรมส่งเสริมฯ


 
กองช่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 11:27 น.

กองช่าง

นายอมาตย์  เปาะแย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอาอีเซาะห์  สะมะเด็ง
เจ้าพนักงานธุรการ

 

อัตรากำลังเจ้า หน้าที่  ประกอบด้วย

พนักงาน เทศบาล จำนวน 2 คน
พนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 2 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน

กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร งานออกแบบ งานคำนวณ การประมาณราคา การควบคุมแนวเขต งานด้านผังเมือง การก่อสร้าง ควบคุมซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ไฟฟ้าสาธารณะ   สิ่งติดตั้ง  และงานอื่นๆ

 

 

 


 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 19:49 น.
 

ศูนย์ดำรงธรรม