333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา
ฮิต: 231

เดือนรอบีอุลเอา วัลตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นเดือนที่ท่านศาสนดามูฮำหมัด (ซ.ล) ได้ประสูตขึ้น ดังนั้นในเดือนนี้มุสลิมจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงคำสอนของท่านศาสดาซึ่งเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิต เทศบาลตำบลต้นไทร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดพิธีการทางศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาและวิถี ชีวิตของประชากรในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร จึงได้จัดโครงการเมาลิดกลาง เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี 2551 ขึ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2551