ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... �����

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้122
mod_vvisit_counterเมื่อวาน197
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้319
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1256
mod_vvisit_counterเดือนนี้2564
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4757
mod_vvisit_counterทั้งหมด181490

กรมส่งเสริมฯ


 
การจัดซื้อจัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Farisa   
วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2015 เวลา 21:16 น.

การจัดจ้างโครงการก่สร้างรั้วรอบอาคารกีรออาตี เทศบาลตำบลต้นไทร ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส แบบ ป.ป.ช. 1
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาท่อส่งน้ำประปาและระบบท่อจ่ายน้ำประปาบ้านชุมชนตลาดต้นไทร ผลการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะแซ-ลูโบะกาหยี หมู่ 6 ผลการเสนอราคา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนนสายต้นไทร - ไม้แก่น หมู่ที่ 1 ผลการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างประปาหมุ่บ้าน บ้านต้นไทร หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนงวด 2) ผลการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านปรับแสง จำนวน 11 รายการ (พร้อมติดตั้ง)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จักรอุตสาหกรรม) ผลการเสนอราคา
โครงการจัดจ้างทำผ้าเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 3 รายการ ผลการเสนอราคา
Smile สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
Smile แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
Smile โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายบูเกะตาโมง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
Smile รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
Embarassed รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 58
Embarassed รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 58
Embarassed รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 59
Embarassed รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 59
Wink รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายบูเกะตาโมง
Embarassed รายงานผลการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล-ตะโละบูโละ

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

Frown ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดที่นี่
Smile แผนการจัดหาพัสดุ ผด2 รายละเอียดที่นี่
Smile โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอาคารกีรออาตี เทศบาลตำบลต้นไทร รายละเอียดที่นี่
Smile รายงานการประชุมคณะกรรมการกำนหดราคากลาง รายละเอียดที่นี่
Smile ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า ประชารัฐ เทศบาลตำบลต้นไทร รายละเอียดที่นี่
Smile ประกาศรายงานผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาศูนย์จำหน่ายสินค้า ประชารัฐ เทศบาลตำบลต้นไทร  รายละเอียด
Smile รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารละหมาด ประจำเทศบาล
Smile รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล1-3
Smile รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบูตา หมู่ที่ 1
เงือนไขการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเทศบาล 1-3  หมู่ที่ 6
Smile รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเทศบาล 1-3  หมู่ที่ 6

ประกาศราคากลาง

ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุราบายา หมู่ที่ ๖  รายละเอียด

Smile ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเทศบาล 1-3  หมู่ที่ 6  รายละเอียด
Smile ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายลูโบะบูตา  หมู่ที่ 1  รายละเอียด
Smile ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายเทศบาล 1-3  ประจำเดือน มิถุนายน 2560  รายละเอียด
Smile ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารละหมาด ประจำเทศบาลตำบลต้นไทร  ประจำเดือน มิถุนายน 2560  รายละเอียด
Smile ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าประชารัฐในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร  ประจำเดือนมิถุนายน 2560  รายละเอียด
Wink ราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ประจำปี 2560  รายละเอียดที่นี่
Wink ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินคนพิการ และโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี 2560 รายละเอียดที่นี่
Embarassed ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายดูซงตือเงาะห์ หมู่ที่ 6 ประจำปี 2559 (ตารางปปช.01)
Embarassed ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแบฮะ-โต๊ะมูเด็ง หมู่ที่ 1 ประจำปี 2559 (ตารางปปช.01)
Smile ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลูโบะกาหยี หมู่ที่ 6  ประจำปี 2559 (ตารางปปช.01)
Smile ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายสุราบายา หมู่ที่ 1 ประจำปี 2559 (ตารางปปช01)

Smile ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล-ตะโละบูโละ หมู่ที่ 6 ประจำปี 2559 (ตารางปปช01)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)

 

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2018 เวลา 15:04 น.
 

ศูนย์ดำรงธรรม