ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้112
mod_vvisit_counterเมื่อวาน169
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้281
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว978
mod_vvisit_counterเดือนนี้3727
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3114
mod_vvisit_counterทั้งหมด177896

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
โครงการฝึกทบทวนภาคสนาม อปพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 17:54 น.

     อาสาสมัครภาคประชาชน เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522  บัญญัติให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยที่ปัจจุบันเทศบาลตำบลต้นไทรได้ให้ความสำคัญและมีการฝึกอบรมจัดตั้งศูนย์ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลต้นไทรขึ้นอย่างไรก็ตาม การจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินงาน อปพร. นอกจากจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ในส่วนของสมาชิกอปพร.เอง ก็จำเป็นต้องได้รับการฝึกทบทวน เพื่อให้มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการช่วยเหลืองานป้องกันและ บรรเทาสาธารณะภัยเพิ่มมากขึ้นด้วย คลิดเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2010 เวลา 21:55 น.
 
โครงการหนึ่งต้น หนึ่งฝน หนึ่งคน เพื่อประชาชนชาวไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 17:43 น.

     ด้วยเทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดทำโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย เพื่อฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้  ดูแลและบำรุงรักษา ต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ รัฐบาล 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2010 เวลา 22:45 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 17:32 น.

     การ ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ในขั้นการขอมติเห็นชอบให้ตรางบประมาณรายจ่ายประจำปี2551สรุปที่ประชุมเห็น ชอบให้ตรางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551 ได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2010 เวลา 22:34 น.
 
เทศบาลพบประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 15:26 น.

     เทศบาลตำบลต้น ไทร  ได้มีการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยทางเทศบาลได้ให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย บริการตัดผมฟรีให้กับท่านสุภาพบุรุษ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน งานด้านทะเบียนราษฎร รับบริการตรวจความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และรับบริการด้านการจัดทำป้ายเลขที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2010 เวลา 22:35 น.
 
โครงการสายใยรัก วันแม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 13:48 น.

     เทศบาลตำบลต้น ไทร  ได้มีการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยทางเทศบาลได้ให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ทั้ง ทางด้านการบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย บริการตัดผมฟรีให้กับท่านสุภาพบุรุษ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน งานด้านทะเบียนราษฎร รับบริการตรวจความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และรับบริการด้านการจัดทำป้ายเลขที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2010 เวลา 22:35 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม