ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้131
mod_vvisit_counterเมื่อวาน197
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้328
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1256
mod_vvisit_counterเดือนนี้2573
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4757
mod_vvisit_counterทั้งหมด181499

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 14:08 น.

  วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลต้นไทร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การประทับตราฝามือระหว่างลูกกับผู้ปกครอง การระบายสี และการสลามเพื่อแสดงถึงความรักระหว่างลูกกับผู้ปกครอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 14:27 น.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 10:57 น.


เดือนรอมฏอนเป็นเดือนอันประเสริฐและเป็นเดือนอันยิ่งใหญ่สำหรับมุสลิมทั่วโลก เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่การทำดีเพื่ออัลลอฮฺของทุกคนจะได้รับผลตอบแทนเป็นทวีคูณ เช่นเดียวกับการทำบาปก็จะได้รับการลงโทษมากขึ้นด้วยเช่นกัน เดือนนี้เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะถูกเปิดและประตูนรกจะถูกปิด ชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ การสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจของผู้ที่ทำบาปจะได้รับการตอบรับ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 11:25 น.
 
ดับไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2010 เวลา 21:18 น.

ภาพประกอบ     ด้วยวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2553  เวลา  08.00 น. ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นไทร  ได้นำรถบรรทุกน้ำและเครื่องหาบหามพร้อมพนักงานดับเพลิง เข้าทำการดับไฟป่าพรุบาเจาะ ณ บ้านกะทุง  หมู่ 3  ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  จนเพลิงสงบ  เนื้อที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 300 ไร่ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้อยู่ในการควบคุมของอำเภอบาเจาะ  และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2010 เวลา 21:07 น.

รายละเอียดรูปภาพ     เทศบาลตำบลต้นไทรได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระการประชุมด้วยกัน  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นไทรทุกคน ได้เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน 
 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2010 เวลา 21:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2010 เวลา 02:45 น.

ภาพประกอบ

     เทศบาลตำบลต้นไทร จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นายอาทิตย์  เบญจมาพร  นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร เปิดเผยว่า จากกาที่ขณะนี้ ได้ฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม