333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

เดือนรอมฏอนเป็นเดือนอันประเสริฐและเป็นเดือนอันยิ่งใหญ่สำหรับมุสลิมทั่วโลก เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่การทำดีเพื่ออัลลอฮฺของทุกคนจะได้รับผลตอบแทนเป็นทวีคูณ เช่นเดียวกับการทำบาปก็จะได้รับการลงโทษมากขึ้นด้วยเช่นกัน เดือนนี้เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะถูกเปิดและประตูนรกจะถูกปิด ชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ การสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจของผู้ที่ทำบาปจะได้รับการตอบรับ

เขียนโดย รอฮานา

ด้วยวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2553  เวลา  08.00 น. ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นไทร  ได้นำรถบรรทุกน้ำและเครื่องหาบหามพร้อมพนักงานดับเพลิง เข้าทำการดับไฟป่าพรุบาเจาะ ณ บ้านกะทุง  หมู่ 3  ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  จนเพลิงสงบ  เนื้อที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 300 ไร่ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้อยู่ในการควบคุมของอำเภอบาเจาะ  และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทรได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระการประชุมด้วยกัน  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นไทรทุกคน ได้เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  

  • โครงการสมองดีเริ่มต้นที่โภชนาการ
  • รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร
  • การแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี สนธ.คัพ 
เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทร จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นายอาทิตย์  เบญจมาพร  นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร เปิดเผยว่า จากกาที่ขณะนี้ ได้ฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ดังนี้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งสามารถลดความสูญเสียนั้น  เทศบาลตำบลต้นไทร  จึงประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7356-3170 ต่อ 11 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่มา  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นไทร