ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน57
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้254
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว394
mod_vvisit_counterเดือนนี้948
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2043
mod_vvisit_counterทั้งหมด158577

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
อปพร.ดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:51 น.

 
เทศบาลตำบลต้นไทร ได้รับรางวัล ศูนย์ ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ 
และของแสดงความยินดีกับ นายซอบรี  กือจิ  ได้รับรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:06 น.
 
โครงการคืนกำไรภาษี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 11:34 น.
       

ครงการคืนกำไรภาษี ประจำปี 2553 
เทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดให้มีโครงการคืนกำไรภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผุ้มีหน้าที่ชำระภาษีภายในกำหนด เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษีกับหน่วยงานเทศบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยได้กำหนดจับฉลากรางวัลสำเนาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของแต่ละประเภทภาษี เช่น ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประเภทละ 3 รางวัล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

    

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 15:56 น.
 
กิจกรรมละศิลอดในเดือนรอมฎอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 10:36 น.

เทศบาลตำบลต้นไทร  ได้จัดกิจกรรมการละศิลอดในเดือนรอมฎอนขึ้นที่มัสยิดในชุมชน เขตเทศบาลตำบลต้นไทร และได้มีเชิญชวนให้ประชาชน โต๊ะอีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด เข้าร่วมกิจกรรมละศิลอดในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี  

 

 
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 14:08 น.

  วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลต้นไทร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การประทับตราฝามือระหว่างลูกกับผู้ปกครอง การระบายสี และการสลามเพื่อแสดงถึงความรักระหว่างลูกกับผู้ปกครอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2010 เวลา 14:27 น.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 10:57 น.


เดือนรอมฏอนเป็นเดือนอันประเสริฐและเป็นเดือนอันยิ่งใหญ่สำหรับมุสลิมทั่วโลก เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่การทำดีเพื่ออัลลอฮฺของทุกคนจะได้รับผลตอบแทนเป็นทวีคูณ เช่นเดียวกับการทำบาปก็จะได้รับการลงโทษมากขึ้นด้วยเช่นกัน เดือนนี้เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะถูกเปิดและประตูนรกจะถูกปิด ชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ การสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจของผู้ที่ทำบาปจะได้รับการตอบรับ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 11:25 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม