ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้124
mod_vvisit_counterเมื่อวาน169
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้293
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว978
mod_vvisit_counterเดือนนี้3739
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3114
mod_vvisit_counterทั้งหมด177908

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพุธที่ 16 มกราคม 2013 เวลา 11:31 น.

ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่าง คือ ตำแหน่ง หัวหน้าผ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 
กำหนดยื่นแบบฯ และชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง   
วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 13:49 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 14:15 น.
 
ยินดีต้อนรับกับนายกคนใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2012 เวลา 12:01 น.

                                             ขอต้อนรับนายเจะอูเซ็ง สาและ นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร เข้ามาบริหารเทศบาลของเราด้วยจ้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2012 เวลา 12:09 น.
 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:50 น.


วันที่ 14 มกราคม 2555 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที กิจกรรมภาคสนาม และหยิบฉลากหางบัตรนาวากาชาด มีหน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรปะลุกาสาเมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 15:25 น.


นายอาทิตย์  เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร ร่วมรับประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด เมือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 15:36 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม