ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน57
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้254
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว394
mod_vvisit_counterเดือนนี้948
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2043
mod_vvisit_counterทั้งหมด158577

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
โครงการวันรายออีดิลฟิตรี ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 10:20 น.

       วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันรายออีดิลฟิตรี พี่น้องมุสลิมเฉลิมฉลองด้ายการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันหลังจาก
       ที่ได้ถือศีลอด เป็นเวลาหนึ่งเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เทศบาล
       ตำบลต้นไทรจึงได้จัดทำโครงการวันรายออิดีลฟิตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยสนับสนุนให้มีการ
       ประกอบกิจทางศาสนาและจัดเลี้ยงไอศกรีมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกชุมชน ณ มัสยิดและสุเหร่า
       ทั้ง ๖ แห่ง ในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเนริมและสนับสนุนกิจการทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
       ชุมชนโดยรวม สนับสนุนให้ประชาชนได้ปฏิบัติศาสกิจร่วมในวันสำคัญทางศาสนา เสริมสร้างความรัก ความ
       เข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 15:11 น.
 
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 09:36 น.


เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๖ จัดให้มีกิจกรรมบรรยายธรรมหัวข้อ "ต้อนรับรอมฏอนปีนี้อย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุทั้ง ๗ ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของเดือนรอมฏอน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันศาสนา และประชาชนในท้องถิ่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 10:44 น.
 
โครงการ อาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2013 เวลา 09:37 น.

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการจัดการแข่งขันประกวดการทำอาซูรอ อีกทั้งรสชาติ และความสวยงามของอาซูรอด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้

 
ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพุธที่ 16 มกราคม 2013 เวลา 11:31 น.

ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่าง คือ ตำแหน่ง หัวหน้าผ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 
กำหนดยื่นแบบฯ และชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง   
วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 13:49 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 14:15 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม