ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวาน169
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้290
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว978
mod_vvisit_counterเดือนนี้3736
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3114
mod_vvisit_counterทั้งหมด177905

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:19 น.


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายเจะอูเซ็ง สาและ นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นไทร และพนักงานเทศบาลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลทีได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย ตรวจสอบสภาพน้ำเพื่อเผ้าระวังการเกิดกับน้ำท่วม ให้ความช่วยเหลือในการขนของสัมภาระและล้างท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:43 น.
 
ชนะเลิศการประกวดโรงครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2013 เวลา 14:26 น.


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556  นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร รับโล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการประกวดโรงครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับจังหวัด ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๖

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:03 น.
 
ประกาศรับสมัคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 09:44 น.

เทศบาลตำบลต้นไทร จะดำเนินการรับสมัครพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 7) ระหว่างวันที่ี่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556

 
กีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 25 กันยายน 2013 เวลา 14:12 น.


วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็ก ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ประกอบด้วย การเดินพาเหรด การแข่งกีฬาของเด็กนักเรียนศูนย์ฯ เช่น การวิ่งผลัด วิ่งเปรี้ยว เตะลูกบอลเข้าประตู บอลลอดถ้ำ เกมส์วิบาก พ่อ แม่ ลูก และครอบครัวสุขสันต์ พ่อ แม่ ลูก ยืนบนกระดาษ

 
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 15:01 น.


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ)ประจำปี 2556  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเด็กถึงความสำคัญของวันแม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีขอขมา กิจกรรมร้อยลูกปัดระหว่างแม่กับลูก และการให้รางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2556 อีกทั้งยังบูรณาการโครงการสมองดีเริ่มต้นที่โภชนาการ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของเด็กอายุ 2-3 ปี มอบไข่และนมให้แก่เด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักค่อนข้างน้อยและน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 15:41 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม