ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวาน57
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้253
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว394
mod_vvisit_counterเดือนนี้947
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2043
mod_vvisit_counterทั้งหมด158576

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
ประกาศรับสมัคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 09:44 น.

เทศบาลตำบลต้นไทร จะดำเนินการรับสมัครพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 7) ระหว่างวันที่ี่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556

 
กีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 25 กันยายน 2013 เวลา 14:12 น.


วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็ก ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ประกอบด้วย การเดินพาเหรด การแข่งกีฬาของเด็กนักเรียนศูนย์ฯ เช่น การวิ่งผลัด วิ่งเปรี้ยว เตะลูกบอลเข้าประตู บอลลอดถ้ำ เกมส์วิบาก พ่อ แม่ ลูก และครอบครัวสุขสันต์ พ่อ แม่ ลูก ยืนบนกระดาษ

 
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 15:01 น.


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ)ประจำปี 2556  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเด็กถึงความสำคัญของวันแม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีขอขมา กิจกรรมร้อยลูกปัดระหว่างแม่กับลูก และการให้รางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2556 อีกทั้งยังบูรณาการโครงการสมองดีเริ่มต้นที่โภชนาการ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของเด็กอายุ 2-3 ปี มอบไข่และนมให้แก่เด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักค่อนข้างน้อยและน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 15:41 น.
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศํกยภาพด้านภาษาให้กับบุคลากรโรงเรียนตาดีกา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 15:04 น.


เทศบาลตำบลต้นไทรร่วมกับศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโครงการสอนภาษาให้กับครูสอนตาดีกาในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 3 ท่าน ผู้เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:08 น.
 
โครงการอุดหนุนให้กับมัสยิดในเขตเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 10:50 น.

เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับมัสยิดทั้ง ๖ แห่ง และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในเขตเทศบาล ที่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย มัสยิดดารุลอามานชุมชนบือแนปีแย มัสยิดดารุลอามานชุมชนบอเวาะลือเมาะ มัสยิดอัรตัรบียะห์ชุมชนเฉลิม มัสยิด
ซีรอตุลญันนะห์ชุมชนกอตอ มัสยิดบุรฮานุดดีนชุมชนบาตู มัสยิดญันนาตุลฟิเดาซชุมชนลูโบะกาหยี และศูนย์การศึกษาอิสลลามประจำมัสยิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 11:07 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม