ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน40
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้6
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว283
mod_vvisit_counterเดือนนี้1274
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1657
mod_vvisit_counterทั้งหมด165867

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 11:03 น.


ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กน่าอยู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ไชยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะเป็นตัวแทนมอบรางวัล และมอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรได้ผ่านการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค ประจำปี ๒๕๕๖

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 11:17 น.
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:16 น.


เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ในวันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงและสถานการณ์จริง การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ได้ไปชมสัตว์นานาชนิดที่สวนสัตว์สงขลา และชมพิพิธพันธ์แสดงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๑๒๐ คน

 
โครงการสานสัมพันธ์งานเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:36 น.


วันเสาร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสานสัมพันธ์งานเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาล ตลอดจนเพือเสริมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีในการบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมระหว่างเทศบาล ผู้นำศาสนา และประชาชนในท้องถิ่นนำมาซึ่งความเจริญและเข้มแข็งของชุมชนในอนาคต กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านบทเมาลิดของประชาชนในเขตเทศบาล การแสดงของนักเรียนโรงเรียนตาดีกาทั้ง ๕ แห่ง มีการเลี้ยงอาหารและขนมหวานสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:46 น.
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 09:39 น.


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุข โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที บ้านลม เวทีคนกล้า Star on stage และนาวากาชาด นอกจากนี้ยังมีซุ้มวิชาการจากโรงเรียนเจริญศาสตร์ สถานีตำรวจภูธรปะลุกาสาเมาะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 09:59 น.
 
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 15:22 น.


เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ มัสยิดทั้ง ๖ แห่งในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย มัสยิดบุรฮานุดดีน มัสยิดอัตตัรบียะห์ มัสยิดซีรอตุลญันนะห์ มัสยิดญันนาตุลฟิรเดาซ มัสยิดดารุลอามาน บอเวาะลือเมาะ และมัสยิดดารุลอามาน บือแนปีแย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลต้นไทรและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 15:36 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม