ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้113
mod_vvisit_counterเมื่อวาน169
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้282
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว978
mod_vvisit_counterเดือนนี้3728
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3114
mod_vvisit_counterทั้งหมด177897

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบือแนปีแย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Farisa   
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 21:57 น.

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบือแนปีแย

 
เชิญร่วมงานรำลึก ฮิจเราะฮฺศักราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Farisa   
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 21:37 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 21:41 น.
 
Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Farisa   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 19:18 น.

16 สิงหาคม 2558 ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ ปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน

ร่วมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 19:24 น.
 
English Summer Camp 2015 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:30 น.

เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการทางการศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (English Summer Camp 2015) ให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 - 12 ปี ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 รุ่นละ 5 วัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ เด็กและเยาชนมีความกล้าแสดงออก และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขจากวิทยากรเจ้าของภาษา

 
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:13 น.

วันที่ 30 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีใัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร กิจกรรมประกอบด้วย ซุ้มวิชาการ การมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการศึกษาปฐมวัย ผู้ปกครอง ญาติ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:34 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม